Sikkerhed og personlig information

Samtykke I de tilfælde hvor dette kræves eller er hensigtsmæssigt, indhenter Acreto samtykke fra kunden, før dennes personoplysninger behandles. Kunden kan for eksempel give samtykke ved at læse og godkende en købsaftale i vores webshop eller ved at anmelde en reklamation eller garantisag i Acreto Serviceweb. Kunden har ret til at tilbagekalde et afgivet samtykke og/eller ændre de afgivne oplysninger. Acreto vil i disse tilfælde ændre eller anonymisere oplysningerne, hvis samtykke er en forudsætning for behandling af personoplysningerne. Sikkerhed Acreto beskytter din personlige integritet.
De oplysninger, som Acreto AB bliver betroet, behandles på en betryggende måde. Kun ansatte personer med de fornødne rettigheder har adgang til oplysningerne, og der er etableret beskyttelse mod indtrængning og ødelæggelse af oplysningerne. Personoplysningerne overføres ikke til nogen uden for Acreto AB. Sådan beskytter vi personoplysninger Formålet med GDPR (General Data Protection Regulation) er at beskytte EU-borgernes personoplysninger. Forordningen gælder for behandling af personoplysninger inden for hele EU og for alle aktiviteter, myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner.

Dine personoplysninger er altid beskyttet hos Acreto AB. 

Vi prioriterer altid beskyttelse af alle oplysninger, som du betror os, og vi følger naturligvis de love og regler, som findes, f.eks. persondataforordningen (GDPR) og regler om bankhemmelighed mv. for at beskytte din integritet. Kun personer med de fornødne rettigheder har adgang til oplysningerne. Oplysninger, som er nødvendige for at Acreto AB, via reklame eller på anden vis, skal kunne afgive mere personlige tilbud og/eller yde bedre service, kræver forudgående samtykke. Du kan naturligvis få information om, hvilke oplysninger om dig Acreto behandler, i form af en kopi, og endvidere forlange, at oplysninger slettes eller ændres, hvis de skulle vise sig at være fejlagtige eller ufuldstændige. Du kan også forlange, at dine oplysninger ikke må behandles, og dermed skal “glemmes” i vores systemer, medmindre forudsætningen for behandlingen er en økonomisk transaktion, hvor bogføringsloven i visse tilfælde er bestemmende. Reference: GDPR – Persondataforordningen, 2016:679