Turvallisuus ja henkilökohtainen informaatio

Suostumus

Niissä tapauksissa, joissa vaaditaan tai on sopivaa, Acreto saa suostumuksen asiakkaalta ennen henkilötietojen käsittelyä. Asiakas voi esimerkiksi suostua lukemalla ja hyväksymällä kauppasopimuksen verkkomyymälässämme tai rekisteröidessään reklamaation tai takuuasian Acreto Servicewebb palveluverkossa. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja/tai muuttaa luovutettuja tietoja. Acreto muuttaa siinä tapauksessa tiedot tai tekee ne nimettömiksi, mikäli suostumusta edellytetään henkilötietojen käsittelyyn.

Turvallisuus

Acreto vaalii henkilökohtaista integriteettiä. Acreto AB:lle luovutettuja tietoja käsitellään turvallisella tavalla. Ainoastaan palveluksessa oleva valtuutettu henkilöstö pääsee tietoihin käsiksi ja tiedot on suojattu kajoamiselta ja hävittämiseltä. Henkilötietoja ei luovuteta kenellekään Acreto AB:n ulkopuoliselle.

Näin suojaamme henkilötietoja

GDPR:n (General Data Protection Regulation), joka korvaa PuL:n (25/5 2018), tarkoituksena on suojata EU-kansalaisten henkilötietoja. Laki koskee henkilötietojen käsittelyä koko EU:n alueella ja kaikkia toimintoja, joita viranomaiset, yritykset ja yksityiset henkilöt harjoittavat. Acreto AB:ssä henkilötietosi on aina suojattu. Priorisoimme aina kaikkien meille antamiesi tietojen suojaamisen ja noudatamme luonnollisesti olemassa olevia lakeja ja sääntöjä, esim. Tietosuoja-asetusta (GDPR) ja pankkisalaisuussääntöjä jne. suojellaksemme loukkaamattomuuttasi. Ainoastaan valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy tietoihin. Tiedot, joita Acreto AB tarvitsee voidakseen mainonnan kautta tai muulla tavoin tehdä henkilökohtaisia tarjouksia ja/tai antaa entistä parempaa palvelua, edellyttävät aina suostumusta etukäteen.
Voit luonnollisesti saada kopion tiedoistasi, joita Acreto käsittelee ja vaatia niiden poistamista tai muuttamista, mikäli ne osoittautuvat vääriksi tai epätäydellisiksi. Voit myös vaatia, että henkilötietojasi ei ja sinut ”unohdetaan” pois järjestelmästämme, ellei käsittely ole perustana taloudelliselle liiketoimelle, jota kirjanpitolaki ohjaa tietyissä tapauksissa.

Viite: GDPR – Tietosuoja-asetus 2016:679