HUR DU SKALL ANVÄNDA CROCK-POT EXPRESS MULTICOOKER

Multicookern har 9 förinställda tryckkokarfunktioner (knappar):  Meat/Stew, Beans/Chili, Ris/Risotto, Yoghurt, Poultry, Dessert, Soup, Multigrain och Steam. Förutom Slow Cook, Brown/Sauté och Keep Warm knappar.

Vilken knapp ska jag använda?

Din multicooker vet inte vad som finns i din gryta. Det vet inte hur mycket det väger, eller hur lång tid det tar att laga det. Knapparna är bara förinställda, föreslagna tider för att laga den maten. Du kan laga kycklingsoppa med hjälp av SOUP-knappen, POULTRY-knappen eller MEAT-knappen. Det spelar ingen roll vilken knapp du använder, välj knappen med närmaste koktid till den tiden receptet använder.

Du ställer in de förinställda tiderna med “+” och “-” tidsknapparna.

Förinställda tider:

STEAM – 10 minuter är den förinställda tiden. Du kan ändra den från 3 minuter till 1 timme. 3 minuter är den kortaste koktiden tillgänglig på Crock-pot-tryckkokaren. Om du vill laga något mindre än 3 minuter måste du ställa in en timer och trycka på stoppknappen efter önskat antal minuter.
SOUP – 30 minuter. Från 5 minuter till 2 timmar
POULTRY – 15 minuter. Från 15 minuter till 2 timmar
BEAN/CHILI – 20 minuter. Från 5 minuter till 2 timmar
MEAT/STEW – 35 minuter. Justerbart intervall från 15 minuter till 2 timmar
MULTIGRAIN – 40 minuter. Från 10 minuter till 2 timmar
RIS/RISOTTO – 12 minuter lågt tryck. Från 6 minuter till 30 minuter
DESSERT – 10 minuter lågt tryck. Från 5 minuter till 2 timmar
YOGHURTingen tryckkokarfunktion – låg temperatur i 8 timmar. Från 6 timmar till 12 timmar
SLOW COOKinte en tryckkokarfunktion – hög temperatur i 4 timmar. Från 30 minuter till 20 timmar. Temperaturen justeras mellan låg och hög.
BROWN/SAUTÉingen tryckkokarfunktion – hög temperatur i 30 minuter. Från 5 minuter till 30 minuter. Temperaturen justeras mellan låg och hög.
KEEP WARMinte en tryckkokarfunktion – varm temperatur i 4 timmar. Från 30 minuter till 4 timmar.
Du kan behålla de förinställda tiderna så att du vet innan du väljer en knapp vilken koktid och trycknivå det kommer att vara.