HUR DU SKALL ANVÄNDA CROCK-POT EXPRESS MULTICOOKER

Multicookern har åtta förinställda tryckkokarfunktioner (knappar):  Meat/Stew, Beans/Chili, Ris/Risotto, Yoghurt, Poultry, Dessert, Soup och Steam. Förutom Slow Cook, Manual, Brown/Sauté och Keep Warm knappar.

Vilken knapp ska jag använda?

Din multicooker vet inte vad som finns i din gryta. Det vet inte hur mycket det väger, eller hur lång tid det tar att laga det. Knapparna är bara förinställda, föreslagna tider för att laga den maten. Du kan laga kycklingsoppa med hjälp av SOUP-knappen, POULTRY-knappen eller MEAT-knappen. Det spelar ingen roll vilken knapp du använder, välj knappen med närmaste koktid till den tiden receptet använder.

Du ändrar de förinställda tiderna/tryck med “+” och “-” tidsknapparna.

Förinställda tider:

STEAM – 10 minuter högt tryck är den förinställda tiden. Du kan ändra den från 3 minuter till 1 timme.
SOUP – 30 minuter högt tryck. Från 5 minuter till 2 timmar
POULTRY – 15 minuter högt tryck. Från 15 minuter till 2 timmar
BEAN/CHILI – 20 minuter högt tryck. Från 5 minuter till 2 timmar
MEAT/STEW – 35 minuter högt tryck. Justerbart intervall från 15 minuter till 2 timmar
MANUAL – Ställ in tid/tryck manuellt med “+” och “-” knapparna. Från 1 minut till 2 timmar.
RIS/RISOTTO – 12 minuter lågt tryck. Från 4 minuter till 30 minuter
DESSERT – 10 minuter lågt tryck. Från 5 minuter till 2 timmar
YOGHURTingen tryckkokarfunktion – låg temperatur i 8 timmar. Från 6 timmar till 12 timmar
SLOW COOKinte en tryckkokarfunktion – hög temperatur i 4 timmar. Från 30 minuter till 20 timmar. Temperaturen justeras mellan låg och hög.
BROWN/SAUTÉingen tryckkokarfunktion – hög temperatur i 30 minuter. Från 3 minuter till 30 minuter. Temperaturen justeras mellan låg och hög.
KEEP WARMinte en tryckkokarfunktion – varm temperatur i 4 timmar. Från 30 minuter till 4 timmar.
Du kan behålla de förinställda tiderna så att du vet innan du väljer en knapp vilken koktid och trycknivå det kommer att vara.

 

Funktion Tryckkokning Lock Tryckventilen
MEAT/STEW Ja Stängd
BEANS/CHILI Ja Stängd
RICE/RISOTTO Ja Stängd
YOUGURT Nej På (under en del) Öppen
POULTRY Ja Stängd
DESSERT Ja Stängd
SOUP Stängd
MANUAL Ja Stängd
SLOW COOK Nej Öppen
BROWN/SAUTÉ Nej Av Använd inte lock
STEAM Ja Stängd
Tryckventilen

Ladda hem och/eller skriv ut snabbguiden här. (PDF)

Lämna ett svar