Man vakuumpackar ingredienserna och lägger de i ett vattenbad under en specifik tid.