Ja det kan man, men det är inte optimalt eftersom det släpper så mycket vätska när det tinar.