Slik bruker du Crock-Pot Express Multicooker

Den har ni forhåndsprogrammerte trykkokingsfunksjoner (knapper):  Meat/Stew (Kjøtt/stuing), Beans/Chili (Bønner/chili), Rice/Risotto (Ris/risotto), Yoghurt, Poultry (Fjærkre), Dessert, Soup (Suppe) og Steam (Damp). I tillegg har den knappene Slow Cook (Saktekoking), Brown/Sauté (Bruning/sautering), Manual og Keep Warm (Hold varmt).


Hvilken knapp skal jeg bruke?

Multicookeren din vet ikke hva du har puttet i kasserollen. Den vet ikke hvor mye det veier eller hvor lang tid det tar å tilberede det. Knappene er bare forhåndsprogrammerte, foreslåtte tider for tilberedning av den aktuelle maten. Du kan lage kyllingsuppe med knappen SOUP (Suppe), knappen POULTRY (Fjærkre) eller knappen MEAT (Kjøtt). Det spiller ingen rolle hvilken knapp du bruker. Velg knappen som har tilberedningstiden som ligger nærmest den i oppskriften.

Du stiller inn de forhåndsprogrammerte tidene med tidsknappene + og –.

Forhåndsprogrammerte tider:

STEAM (Damp) – den forhåndsprogrammerte tiden er ti minutter. Du kan endre den fra tre minutter til én time. Tre minutter er den korteste tilberedningstiden som er tilgjengelig på Crock-Pot-trykkokeren. Hvis du vil lage noe i mindre enn tre minutter, må du stille inn en tidtaker og trykke på stoppknappen etter ønsket antall minutter.
SOUP (Suppe) – 30 minutter. Fra fem minutter til to timer
POULTRY (Fjærkre) – 15 minutter. Fra 15 minutter til to timer
BEAN/CHILI (Bønner/chili) – 20 minutter. Fra fem minutter til to timer
MEAT/STEW (Kjøtt/stuing) – 35 minutter. Justerbart intervall fra 15 minutter til to timer

MANUAL – Still inn tid / trykk manuelt med knappene “+” og “-“.
RICE/RISOTTO (Ris/risotto) – 12 minutter lavt trykk. Fra 4 minutter til 30 minutter
DESSERT – ti minutter lavt trykk. Fra fem minutter til to timer
YOGHURT – ingen trykkokingsfunksjon – lav temperatur i åtte timer. Fra seks timer til tolv timer
SLOW COOK – ingen trykkokingsfunksjon – høy temperatur i fire timer. Fra 30 minutter til 20 timer. Temperaturen justeres mellom lav og høy.
BROWN/SAUTÉ (Bruning/sautering) – ingen trykkokingsfunksjon – høy temperatur i 30 minutter. Fra 3 minutter til 30 timer. Temperaturen justeres mellom lav og høy.
KEEP WARM (Hold varmt) – ingen trykkokingsfunksjon – varm temperatur i fire timer. Fra 30 minutter til 4 timer.
Du kan beholde de forhåndsprogrammerte tidene, slik at du vet hva tilberedningstiden og trykknivået kommer til å være før du velger en knapp.