Sikkerhet og personlige opplysninger

Samtykke: I tilfeller der dette kreves eller er mulig, innhenter Acreto samtykke fra kunden før behandling av personlige opplysninger. Kunden kan for eksempel samtykke ved å lese og godkjenne en kjøpsavtale i nettbutikken vår, eller ved å registrere en reklamasjon eller garantisak på Acretos servicenettsted. Kunden har rett til å trekke tilbake et gitt samtykke og/eller endre angitte opplysninger. I slike tilfeller endrer Acreto opplysningene eller anonymiserer dataene, hvis samtykke er en forutsetning for behandling av de personlige opplysningene. Sikkerhet: Acreto tar vare på personvernet.
Opplysninger som gis til Acreto AB, behandles på en sikker måte. Bare ansatte personer med tillatelse har tilgang til opplysningene, og det finnes sikkerhetstiltak for både inntrenging og endring av opplysningene. De personlige opplysningene overføres ikke til personer utenfor Acreto AB. Slik beskytter vi personlige opplysninger: GDPR (General Data Protection Regulation), som erstatter PuL (25/5 2018), er rettet mot å beskytte persondata for innbyggere i EU. Loven gjelder behandling av personlige opplysninger i hele EU og for alle utførte aktiviteter, myndigheter, foretak og enkeltpersoner.

Dine personlige opplysninger er alltid beskyttet hos Acreto AB. 

Vi prioriteter alltid beskyttelse av alle opplysninger du betror oss, og vi følger selvsagt eksisterende lover og regler, for eksempel EUs personvernforordning (GDPR) og regler om personvern med mer for å beskytte din integritet. Bare personer med tillatelse har tilgang til opplysningene. Opplysninger som trengs for at Acreto AB via reklame eller på andre måter skal kunne gi mer personlige tilbud og/eller bedre service, behandles bare hvis det foreligger samtykke. Du kan selvsagt få informasjon om hvilke opplysninger Acreto behandler om deg, i form av en kopi, og du kan også be om at opplysninger fjernes eller endres hvis det skulle vise seg at de er feil eller ufullstendige. Du kan også be om at opplysningene dine ikke skal behandles og dermed bli «glemt» i systemene våre, hvis forutsetningen for behandlingen ikke har bakgrunn i en økonomisk transaksjon der regnskapsloven i enkelte tilfeller har prioritet. Referanse: GDPR – EUs personvernforordning, 2016:679