Säkerhet och personlig information

Samtycke I de fall då detta krävs eller är lämpligt, erhåller Acreto samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter. Kunden kan exempelvis samtycka genom att läsa och godkänna köpeavtal i vår webshop eller vid registrering av en reklamation el garantiärende i Acreto Servicewebb. Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke och- eller ändra lämnade uppgifter. Acreto kommer i dessa fall att ändra uppgifterna eller avidentifiera, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna. Säkerhet Acreto värnar om den personliga integriteten.

De uppgifter som anförtros Acreto AB behandlas på ett betryggande sätt. Endast anställda personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns för både intrång och förstöring av uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Acreto AB. Så skyddar vi personuppgifter GDPR(General Data Protection Regulation)som ersätter PuL(25/5 2018) syftar till att skydda persondata för EU-medborgare. Lagen gäller för behandling av personuppgifter inom hela EU och för all verksamhet som bedrivs, myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos Acreto AB.

Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns tex Dataskyddsförordningen(GDPR) och regler om banksekretess mm för att skydda din integritet. Endast personer med behörighet har tillgång till informationen. Uppgifter som behövs för att Acreto AB, genom reklam eller på andra sätt ska kunna lämna mer personliga erbjudanden och/eller bättre service föregås av ett samtycke. Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Acreto behandlar, i form av en kopia och även begära att uppgifter tas bort eller ändras, om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas och därmed bli ”bortglömd” ur våra system om förutsättningen för behandlingen inte ligger tillgrund för en ekonomisk transaktion där bokföringslagen i vissa fall styr. Referens: GDPR – Dataskyddsförordningen, 2016:679